Oferta

Przedsiębiorcy

Kancelaria zapewnia stałą i profesjonalną pomoc prawną świadczoną wobec przedsiębiorców, obejmującą swym zakresem wszelkie czynności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Usługi takie mogą polegać m.in. na pomocy przy zakładaniu spółek prawa handlowego, zmian w umowach spółek i ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto Kancelaria świadczy usługi w zakresie opiniowania umów handlowych, zawieranych w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa oraz reprezentowania w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

9

Klienci indywidualni

W ramach prowadzonej działalności kancelaria świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, polegające na:

1. udzielaniu porad prawnych;

2. przygotowywaniu opinii i informacji prawnych;

3. prowadzeniu postępowań sądowych.

 

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w następujących obszarach prawnych:

Prawo cywilne:

– Rzeczowe (m.in. zniesienie współwłasności, ochrona własności)

– Zobowiązania (m.in. odszkodowania, wykonanie zobowiązań)

– Spadkowe (m.in. zachowek)

– Rodzinne (m.in. sprawy o rozwód, alimenty, podział majątku)

Prawo gospodarcze i handlowe (m.in. sporządzanie i opiniowanie umów, ochrona
praw konsumenta, sprawy o zapłatę)

Prawo karne (obrona w procesie karnym, reprezentacja w postępowaniu pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego)

 

Wszystkim klientom, kancelaria oferuje zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej.

Honorarium jest ustalane indywidualnie w zależności od konkretnego przypadku
i złożoności problemu.

8 Themis 3643