Specjalizacja Kancelarii w Chełmie

biurko i dokumenty

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowym zakresem naszej działalności. Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i nieruchomości, oraz w odszkodowaniach, kasacjach, reprezentacji przed sądami.


REPREZENTACJA W SĄDZIE

W sprawach: karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych,
przed Sądami Rejonowymi, Sądami Okręgowymi, Sądami Apelacyjnymi i Sądem Najwyższym oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

CYWILNE

Sprawy o zapłatę, odszkodowania, spadki, zadośćuczynienia, nieruchomości, służebności przesyłu, dobra osobiste, zniesienia współwłasności nieruchomości, rozwody, podziały majątku i działy spadku.

 

NIERUCHOMOŚCI

Obsługa procesów inwestycyjnych. Podziały i zniesienia współwłasności, zasiedzenia, uzgadnianie treści ksiąg wieczystych. Służebności przesyłu i odszkodowania za bezumowne korzystanie.

 

ODSZKODOWANIA
ZADOŚĆUCZYNIENIE

Reprezentacja w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia, przeciwko zakładom ubezpieczeń społecznych i innym instytucjom, sprawcom wypadków, w tym przestępstw. 

 

GOSPODARCZE

Obsługa prawna. Doradztwo prawne. Nieuczciwa konkurencja, sprawy spółek handlowych, optymalizacja podatkowa, restrukturyzacja, sprawy korporacyjne.

 

KASACJE, SKARGI KASACYJNE

Sporządzanie i wnoszenie kasacji do Sądu Najwyższego.  Reprezentacja przed Sądem Najwyższym.

 

OBSŁUGA PRAWNA

Bieżąca obsługa prawna i doradztwo prawne. Analiza umów. Sprawy spółek handlowych i sprawy korporacyjne. Zastępstwo przed sądami.

 

KARNE & LUSTRACJA

Obrona w sprawach karnych i w postępowaniach lustracyjnych.
Udział w przesłuchaniach, konfrontacjach i przeszukaniach.
Karne i karne-gospodarcze.